Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 693
  • Tất cả: 98099
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
101kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
2 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
3 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hoá hàng năm Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
4 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
5 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
6 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
7 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
8 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
9 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
10 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
11 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
12 Thủ tục thông báo hoạt động quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo , tổ chức tôn giáo trực thuộc t Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
13 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
14 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
15 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
16 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
17 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Văn hoá- xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
18 Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lao động thương binh xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
19 Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lao động thương binh xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
20 Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Lao động thương binh xã hộiUBND XÃ MỸ THẮNG
123456
Cơ quan chủ quản: UBND MỸ THẮNG
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam  Định
Email: xamythang.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang