DANH MỤC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Dự toán
Quyết toán
Tổng hợp
CÔNG KHAI Tổng hợp
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai quyết định quyết toán dự án hoàn thành THCS hướng nam2024thông báoSố 19/TB-UBND18/01/2024
2Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng quý 4 năm 20232024thông báoSố 25A/TB-UBND10/01/2024
3Công khai quyết định quyết toán dự án hoàn thành công trình trường tiểu học2023thông báoSố 204/TB-UBND31/12/2023
4Công khai quyết định quyết toán dự án hoàn thành hệ thống đài truyền thanh2023thông báoSố 203/TB-UBND28/12/2023
5Công khai biên bản nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đài truyền thanh2023thông báoSố 187/TB-UBND18/12/2023
6Công khai quyết định quyết toán dự án hoàn thành đường Kim2023thông báoSố 188/TB-UBND18/12/2023
7Công khai quyết định quyết toán dự án hoàn thành đường đoài đông2023thông báoSố 184/TB-UBND13/12/2023
8Công khai biên bản nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng đường đình Sắc dốc Mai2023thông báoSố 183/TB-UBND12/12/2023
9Công khai biên bản nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng trường tiểu học 3 tầng 18 phòng2023thông báoSố 180/TB-UBND08/12/2023
10Công khai biên bản nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng tiểu học 3 tầng 9 phòng2023thông báoSố 181/TB-UBND08/12/2023
11Công khai biên bản nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng trường THCS hướng Nam2023thông báoSố 177/TB-UBND07/12/2023
12Công khai biên bản nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng đường Kim, Đoài Đông2023thông báoSố 175/TB-UBND06/12/2023
13Công khai quyết định quyết toán dự án hoàn thành2023thông báo145/TB-UBND29/09/2023
14Công khai quyết định quyết toán dự án hoàn thành2023thông báo133/QĐ-UBND13/09/2023
15Công khai biên bản nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng2023thông báo122A/TB-UBND28/08/2023
16Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 6 tháng đầu năm 20232023thông báo108A/TB-UBND06/07/2023
17Công khai biên bản nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng2023thông báo99A/TB-UBND15/06/2023
18Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 3 tháng đầu năm 20232023thông báo70/TB-UBND10/04/2023
19Quy chế quản lý tài sản công2022Quyết định293/QĐ-UBND30/12/2022
20Báo cáo quản lý tài chính, tài sản công2022Báo cáo148/BC-UBND30/12/2022
12
Cơ quan chủ quản: UBND MỸ THẮNG
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam  Định
Email: xamythang.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang