DANH MỤC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Dự toán
Quyết toán
Tổng hợp
CÔNG KHAI Quyết toán
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai quyết định quyết toán dự án hoàn thành đường đình Sắc-dốc Mai2023thông báoSố 199/TB-UBND22/12/2023
2Công khai quyết toán ngân sách xã Mỹ Thắng năm 20222023quyết định138/QĐ-UBND05/07/2023
3Công khai quyết toán thu, chi ngân sách xã Mỹ Thắng năm 20212022Quyết định125/QĐ-UBND01/07/2022
4Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 3 tháng đầu năm 20222022thông báoSố 53/QĐ-UBND ngày 15/04/202215/04/2022
5Công khai dự toán thu, chi ngân sách xã Mỹ Thắng năm 20222021Quyết địnhSố 278/QĐ-UBND ngày 31/12/202131/12/2021
6Công khai quyết định quyết toán năm 20202021thông báo107A/TB-UBND21/07/2021
7Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 9 tháng đầu năm 20202020thông báoSố 104A/TB-UBND05/10/2020
8Công khai quyết toán ngân sách xã Mỹ Thắng năm 20192020Quyết địnhSố 71/QĐ-UBND06/07/2020
9Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 9 tháng đầu năm 20192019Thông báoSố 57/TB-UBND04/10/2019
10Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 6 tháng đầu năm 20192019thông báoSố 40A/TB-UBND11/07/2019
11Công khai quyết toán ngân sách xã Mỹ Thắng năm 20182019Quyết địnhSố 78B/QĐ-UBND05/07/2019
Cơ quan chủ quản: UBND MỸ THẮNG
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam  Định
Email: xamythang.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang