DANH MỤC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Dự toán
Quyết toán
Tổng hợp
DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 9 tháng đầu năm 20232023thông báoSố 151/TB-UBND13/10/2023
2Công khai quyết định quyết toán dự án hoàn thành2023thông báo145/TB-UBND29/09/2023
3Công khai quyết định quyết toán dự án hoàn thành2023thông báo133/QĐ-UBND13/09/2023
4Công khai biên bản nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng2023thông báo122A/TB-UBND28/08/2023
5Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 6 tháng đầu năm 20232023thông báo108A/TB-UBND06/07/2023
6Công khai quyết toán ngân sách xã Mỹ Thắng năm 20222023quyết định138/QĐ-UBND05/07/2023
7Công khai biên bản nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng2023thông báo99A/TB-UBND15/06/2023
8Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 3 tháng đầu năm 20232023thông báo70/TB-UBND10/04/2023
9Quy chế quản lý tài sản công2022Quyết định293/QĐ-UBND30/12/2022
10Báo cáo quản lý tài chính, tài sản công2022Báo cáo148/BC-UBND30/12/2022
11Công khai dự toán thu, chi ngân sách xã Mỹ Thắng năm 20232022Quyết định280/QĐ-UBND 28/12/2022
12Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 9 tháng đầu năm 20222022thông báoSố 126/TB-UBND05/10/2022
13Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 6 tháng đầu năm 20222022thông báo88A/TB-UBND08/07/2022
14Công khai quyết toán thu, chi ngân sách xã Mỹ Thắng năm 20212022Quyết định125/QĐ-UBND01/07/2022
15Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 3 tháng đầu năm 20222022thông báoSố 53/QĐ-UBND ngày 15/04/202215/04/2022
16Quy chế chi tiêu nội bộ 2021Quyết định304/QĐ-UBND31/12/2021
17Quy chế quản lý tài sản công2021Quyết địnhSố 304/QĐ-UBND31/12/2021
18Báo cáo quản lý tài chính, tài sản công2021Báo cáoSố 84/BC-UBND31/12/2021
19Công khai dự toán thu, chi ngân sách xã Mỹ Thắng năm 20222021Quyết địnhSố 278/QĐ-UBND ngày 31/12/202131/12/2021
20Công khai báo cáo kết quả thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công2021Báo cáoSố 85/BC-UBND31/12/2021
12
Cơ quan chủ quản: UBND MỸ THẮNG
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam  Định
Email: xamythang.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang