Tên công khai ngân sách Quy chế quản lý tài sản công
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2022
Kỳ báo cáo Năm
Thể loại báo cáo Tổng hợp
Mã biểu mẫu Quyết định
Số quyết định/ VB Công bố 293/QĐ-UBND
Ngày công bố 30/12/2022
Cơ quan chủ quản: UBND MỸ THẮNG
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam  Định
Email: xamythang.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang