Tên công khai ngân sách Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 9 tháng đầu năm 2023
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2023
Kỳ báo cáo 9 tháng đầu năm 2023
Thể loại báo cáo Dự toán
Mã biểu mẫu thông báo
Số quyết định/ VB Công bố Số 151/TB-UBND
Ngày công bố 13/10/2023
File đính kèm
cong-khai-9.2023.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND MỸ THẮNG
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam  Định
Email: xamythang.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang