Tên công khai ngân sách Công khai quyết định quyết toán dự án hoàn thành
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2023
Kỳ báo cáo năm
Thể loại báo cáo Tổng hợp
Mã biểu mẫu thông báo
Số quyết định/ VB Công bố 133/QĐ-UBND
Ngày công bố 13/09/2023
File đính kèm
hop_0001.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND MỸ THẮNG
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam  Định
Email: xamythang.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang