Tên công khai ngân sách Công khai báo cáo kết quả thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2021
Kỳ báo cáo Năm
Thể loại báo cáo Tổng hợp
Mã biểu mẫu Báo cáo
Số quyết định/ VB Công bố Số 85/BC-UBND
Ngày công bố 31/12/2021
File đính kèm
bieu 1.1.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND MỸ THẮNG
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam  Định
Email: xamythang.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang