Tên công khai ngân sách Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 9 tháng đầu năm 2022
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2022
Kỳ báo cáo 9 tháng đầu năm 2022
Thể loại báo cáo Tổng hợp
Mã biểu mẫu thông báo
Số quyết định/ VB Công bố Số 126/TB-UBND
Ngày công bố 05/10/2022
File đính kèm
9-2022.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND MỸ THẮNG
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam  Định
Email: xamythang.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang