Tên công khai ngân sách Công khai quyết toán thu, chi ngân sách xã Mỹ Thắng năm 2021
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2022
Kỳ báo cáo Năm
Thể loại báo cáo Quyết toán
Mã biểu mẫu Quyết định
Số quyết định/ VB Công bố 125/QĐ-UBND
Ngày công bố 01/07/2022
File đính kèm
qt 2021.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND MỸ THẮNG
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam  Định
Email: xamythang.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang