Tên công khai ngân sách Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 3 tháng đầu năm 2022
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2022
Kỳ báo cáo 3 Tháng
Thể loại báo cáo Quyết toán
Mã biểu mẫu thông báo
Số quyết định/ VB Công bố Số 53/QĐ-UBND ngày 15/04/2022
Ngày công bố 15/04/2022
File đính kèm
3 thang.2022.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND MỸ THẮNG
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam  Định
Email: xamythang.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang