Tên công khai ngân sách Công khai dự toán thu, chi ngân sách xã Mỹ Thắng năm 2022
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2021
Kỳ báo cáo Năm
Thể loại báo cáo Quyết toán
Mã biểu mẫu Quyết định
Số quyết định/ VB Công bố Số 278/QĐ-UBND ngày 31/12/2021
Ngày công bố 31/12/2021
Cơ quan chủ quản: UBND MỸ THẮNG
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam  Định
Email: xamythang.mlc@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang