Thống kê truy cập
 • Đang online: 8
 • Hôm nay: 17
 • Trong tuần: 84
 • Tất cả: 18,114
Lượt xem: 237

Thông báo về việc chấp hành các quy định pháp luật đất đai trên toàn địa bàn xã Mỹ Thắng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ- CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ- CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ- CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 91/2019/NĐ- CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Ban Chấp Hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết số 17-NQ/TU NGÀY 17/7/2012 CỦA Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

Để thực hiện nghiêm pháp luật đất đai, sử dụng đất đúng mục đích đến trực tiếp nhân dân, đồng thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích ngay từ khi mới có biểu hiện vi phạm trên toàn địa bàn xã Mỹ Thắng, UBND xã Mỹ Thắng thông báo trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân sử dụng đất như sau:

 1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, mốc giới. Không được lấn chiếm đất đai, không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, không được xây dựng các công trình nhà ở, nhà xưởng, ...vv... trên diện tích đất lúa, đất nông nghiệp không phải là đất ở hợp pháp khi chưa được cở quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 2. Các hành vi vi phạm pháp luật đất đai cụ thể như sau: san lấp, đào ao, đào phá mặt bằng trên diện tích đất trồng lúa; Xây dựng trên diện tích đất trồng lúa, đất nông nghiệp (đặc biệt xây dựng trong khu nuôi trồng thủy sản có nguồn gốc đất trồng lúa); Lan cạp, san lấp, lấn chiếm đất giao thông, thủy lợi, đất do UBND xã quản lý.
 3. Các hộ gia đình, cá nhân trước khi có nhu cầu san lấp, đào ao, đào phá mặt bằng, xây dựng công trình mới, sữa chữa, nâng cấp công trình có sẵn, chỉnh trang lại khu nuôi trồng thủy sản, xây quây, xây dựng mồ mả mai táng tại các diện tích quy hoạch có nguồn gốc là đất trồng lúa phải có đơn đề nghị gửi UBND xã Mỹ Thắng  để UBND xã tiến hành khảo sát, kiểm tra và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép trước khi tiến hành thực hiện.
 4. Các hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật đất đai nêu trên phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và chịu mọi chi phí khi thực hiện san lấp, tháo dỡ hoàn trả lại mặt bằng trước khi vi phạm.
 5. Yêu cầu Cấp ủy chi bộ, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể 14 thôn, xóm thường xuyên kiểm tra, giám sát, có báo cáo kịp thời về UBND xã thông qua cán bộ địa chính xã đối với tất cả các trường hợp có ý định, biểu hiện và bắt đầu vi phạm để trực tiếp cán bộ địa chính xã kiểm tra, kịp thời ngăn chặn đối với hành vi vi phạm ngay từ đầu. Nếu Cấp ủy chi bộ, chính quyền và các ban ngành đoàn thể thôn, xóm nào không báo cáo khi có hành vi vi phạm thì chịu trách nhiệm trước UBND xã, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo nội dung của Kết luận số 43/KL-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã ban hành.

  Mọi báo cáo của cơ sở 14 thôn, xóm gửi bằng văn bản hoặc bằng điện thoại qua cán bộ địa chính gồm: đồng chí Trần Quốc Huy (SĐT: 0912820635) hoặc đồng chí Trần Đình Sơn (SĐT: 0949663205).

 6. Giao Đài truyền thanh thực hiện thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của xã, các đồng chí trưởng thôn niêm yết, công khai tại Nhà văn hóa, nơi sinh hoạt chung của thôn, xóm.

UBND xã Mỹ Thắng yêu cầu toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân, Cấp ủy chi bộ, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể 14 thôn, xóm nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

 

Cơ quan chủ quản: UBND MỸ THẮNG
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Email: xamythang.mlc@namdinh.gov.vn