Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 69
  • Tất cả: 18,099
Lượt xem: 263

Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, do Nhà nước tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Luật BHYT sửa đổi quy định Hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (trừ các thành viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác và người đã khai báo tạm vắng với chính quyền địa phương).

Tại tỉnh Nam Định:

- Người thuộc hộ gia đình được giảm trừ mức đóng khi tham gia từ người thứ 2 trở đi. Người thứ nhất một tháng đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai đóng 70%, người thứ ba đóng 60%, người thứ tư đóng 50%, từ người thứ 5 trở đi đóng 40% mức đóng của người thứ nhất.

        - Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng (Ngân sách Trung ương 70%, Ngân sách địa phương 30%).

        - Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 50% mức đóng (ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20%);

        Người tham gia BHYT hộ gia đình đóng tiền định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần thông qua hệ thống các Đại lý thu BHXH, BHYT tại xã, phường, thị trấn; Điểm bưu điện Văn hóa xã; Đại lý thu Hội Nông dân tại UBND xã, phường, thị trấn; Đại lý thu tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn; Đại lý thu Hội Liên hiệp Phụ nữ tại xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú.

Người tham gia BHYT theo hộ gia đình được hưởng các quyền lợi như sau:

Một là, được cấp thẻ BHYT.

Hai là, được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu.

Ba là, được Quỹ BHYT chi trả chi phí KCB theo các mức hưởng như sau:

- Trường hợp KCB đúng tuyến:

Được hưởng 100% chi phí khi KCB tại tuyến xã hoặc tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở mọi tuyến điều trị hoặc người bệnh đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ KCB không đúng tuyến)

Được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp khác.

Đối với dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn không vượt quá 40 tháng lương cơ sở hiện hành cho một lần sử dụng dịch vụ.

- Trường hợp KCB vượt tuyến, trái tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng BHYT với mức hưởng sau:

+ Tại BV tuyến trung ương 40% chi phí điều trị nội trú;

+ Tại bệnh viện tuyến tỉnh 60% chi phí điều trị nội trú. Từ 01/01/2021 thông tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước, người bệnh được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi quyền lợi được hưởng.

- Trường hợp cấp cứu người tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở y tế nào trên toàn quốc và phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

- Trường hợp KCB tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT (Trừ trường hợp cấp cứu) được thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không vượt quá mức sau:

     Ngoại trú: tuyến huyện và tương đương là 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB.

Nội trú: tuyến huyện và tương đương: 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện; tuyến tỉnh và tương đương: 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện; tuyến trung ương và tương đương: 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

          Chi phí KCB đối với người bệnh không tham gia BHYT được quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp. Thông tư này quy định mức giá của hơn 1.900 dịch vụ y tế. Trong đó, có những dịch vụ có chi phí rất cao. Ví dụ: ngày giường hồi sức cấp cứu tuyến bệnh viện huyện 245.700 đồng, ngày giường điều trị hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh là 632.200 đồng; chụp PET/CT chi phí tối đa lên tới hơn 20 triệu đồng; chi phí PET/CT mô phỏng xạ trị gần 21 triệu đồng. Nếu không có thẻ BHYT thì người bệnh phải trả rất nhiều tiền, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế gia đình.

Tham gia BHYT được xem là một chiếc phao, là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành để dành khi ốm” nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật. Tham gia BHYT vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi. Vì lợi ích của bản thân, gia đình và cộng đồng, hãy tham gia BHYT./.

 


Cơ quan chủ quản: UBND MỸ THẮNG
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Email: xamythang.mlc@namdinh.gov.vn