DANH MỤC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Dự toán
Quyết toán
Tổng hợp
DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai dự toán thu, chi ngân sách xã Mỹ Thắng năm 20212020Quyết địnhSố 182/QĐ-UBND ngày 31/12/202031/12/2020
2Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 9 tháng đầu năm 20202020thông báoSố 104A/TB-UBND05/10/2020
3Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 6 tháng đầu năm 20202020Thông báoSố 83/TB-UBND06/07/2020
4Công khai quyết toán ngân sách xã Mỹ Thắng năm 20192020Quyết địnhSố 71/QĐ-UBND06/07/2020
5Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 3 tháng đầu năm 20202020Thông báoSố 41/TB-UBND06/04/2020
6Công khai dự toán thu, chi ngân sách xã Mỹ Thắng năm 20202019Quyết địnhSố 199/QĐ-UBND ngày 25/12/201925/12/2019
7Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 9 tháng đầu năm 20192019Thông báoSố 57/TB-UBND04/10/2019
8Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 6 tháng đầu năm 20192019thông báoSố 40A/TB-UBND11/07/2019
9Công khai quyết toán ngân sách xã Mỹ Thắng năm 20182019Quyết địnhSố 78B/QĐ-UBND05/07/2019
10Công khai ngân sách xã Mỹ Thắng 3 tháng đầu năm 20192019Thông báoSố 23/TB-UBND17/04/2019
Cơ quan chủ quản: UBND MỸ THẮNG
Địa chỉ : UBND xã Mỹ Thắng - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Email: xamythang.mlc@namdinh.gov.vn